Tiền lương của Giám đốc công ty TNHH MTV, DNTN có là chi phí hợp lý

Tiền lương của Giám đốc công ty TNHH một thành viên, chủ Doanh nghiệp tư nhân có được cho vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không?

 1.      Văn bản luật hiện hành

– Theo tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT–BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính: Các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm:

“d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.”


– Theo điểm 2.6 khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT–BTC ngày 22/06/2015 (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2014/TT–BTC): Quy định các khoản chi phí không được trừ:

"d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh."

 2.      Theo Công văn 727/TCT–CS ngày 3/03/2015 của Tổng cục thuế:

 "Căn cứ đặc thù của Doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH một thành viên được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì khoản chi tiền lương, tiền công của chủ Doanh nghiệp tư nhân, chủ Công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ), (không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điêu hành sản xuất, kinh doanh) đều thuộc khoán chi phí quy định tai tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT–BTC nêu trên."
*Như vậy: 

–Trường hợp 01: Nếu giám đốc là chủ doanh nghiệp  thì Tiền lương, tiền công của chủ công ty TNHH 1TV (do cá nhân làm chủ, không phân biệt có hay không tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh) thì không được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

–Trường hợp 02: Nếu giám đốc là người được đi thuê về làm giám đốc  thì Tiền lương, tiền công của giám  đốc đi thuê về làm công ty TNHH 1TV , DNTN  đầy đủ hồ sơ chứng từ thì  được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

*Công văn Số: 727/TCT–CS về Chính sách thuế TNCN ngày 03 tháng 03 năm 2015 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế Đà Nẵng quy định: Khoản Tiền lương của Giám đốc công ty TNHH MTV không được tính vào chi phí được trừ

Hỗ trợ trực tuyến
0989.060.878
Ms.Huyền: 0989.700.136
Ms.Hạnh : 0989.060.878
Tìm chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập
Đang online
5
Tổng số truy cập
116277
Lớp học adv3