Thuế GTGT và thuế TNDN hàng khuyến mại

*Về thuế GTGT: 

– Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT–BTC ngày 27/02/2015

 – Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT–BTC

– Căn cứ khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT–BTC)

– Căn cứ khoản 2.4, 2.5 Phụ lục 4 hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT–BTC ngày 31/02/2014

Căn cứ Khoản 3, 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT–BTC ngày 31/12/2013

 

Theo đó:

–      Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động doanh nghiệp phải lập hóa đơn.

–      Về thực hiện chương trình khuyến mại đề nghị Doanh nghiệp phải đăng với cơ quan quản lý về thương mại để áp dụng đúng quy định.

 

*Về thuế TNDN: 

–      Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT–BTC ngày 22/06/2015

*Theo đó:

–      Để là chi phí hợp lý thì các khoản chi phí quảng cáo, khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp và chứng từ thanh toán theo quy định là các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

*Nguồn: http://www.gdt.gov.vn

Hỗ trợ trực tuyến
0989.060.878
Ms.Huyền: 0989.700.136
Ms.Hạnh : 0989.060.878
Tìm chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập
Đang online
27
Tổng số truy cập
105574
Lớp học adv3