Thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu

–        Doanh nghiệp mới ra thành lập thì muốn đặt in hóa đơn và phát hành hóa đơn cần những thủ tục gì?

–        Các bước thực hiện ra sao?

***Căn cứ:

–        Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 quy định về hóa đơn mới nhất

–        Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn

–        Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

 ***Quy trình in hóa đơn

 ***Bước 1: nộp Mẫu số 06/GTGT

–        Nộp hồ sơ đăng ký thuế ban đầu kèm theo:  Mẫu số 06/GTGT - Đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng 

–        Lập mẫu Mẫu số 06/GTGT - Đăng ký phương pháp tính thuế giá trị gia tăng  

–        Nhận phiếu hẹn ngày giờ trả kết quả giải quyết hồ sơ

–        Nhận kết quả cho áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

 ***Bước 2: làm đơn đề nghị đặt in hóa đơn

***Căn cứ:

–        Điều 6 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 quy định về Tạo hóa đơn tự in

= > Theo đó:

–        Trước khi đặt in hóa đơn lần đầu, tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

–        Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

= > Như vậy: Doanh nghiệp Lập Mẫu 3.14: Đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– Trong thời hạn 5 ngày cơ quan thuế quản lý trực tiếp sẽ xuống Doanh Nghiệp để kiểm tra và sẽ có Thông báo:  Mẫu số 3.15 về việc DN có được đặt in hóa đơn hay không hay phải mua hóa đơn của cơ quan thuế cấp bán cho doanh nghiệp sử dụng.

++++ Kể từ ngày 1/1/2015: Theo Công văn 767/TCT-CS giới thiệu nội dung của Thông tư 26/2015/TT-BTC :
"b) Điều 6, Điều 8: Bổ sung hướng dẫn sau 5 ngày làm việc cơ quan thuế quản lý trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì tổ chức được sử dụng hóa đơn tự in/đặt in."

++++ Kể từ ngày 12/6/2017 theo Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính
– Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
– Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp.
=> Như vậy:

–        Doanh nghiệp nhận mẫu thông báo 3.15 về kết quả đặt in hóa đơn

–        Hoặc sau 02 ngày nếu cơ quan thuế không phản hồi bằng văn bản thì doanh nghiệp mặc nhiên tự in hóa đơn

***Bước 03: chuẩn bị hồ sơ chứng từ tiếp đón cán bộ thuế kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp

 Khi Cán bộ thuế sẽ đến kiếm tra trụ sở chính, cần chuẩn bị sẵn các giấy tờ sau:
– Đã treo biển doanh nghiệp tại địa chỉ trụ sở chính;
– Có Văn bản xác nhận quyền sử dụng địa chỉ trụ sở chính của công ty là hợp pháp (Hợp đồng thuê nhà, Hợp đồng mượn nhà Hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên Giám đốc công ty)
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Đăng ký mẫu dấu, Dấu tròn
– Có bàn ghế, sổ sách và các vật dụng liên quan khác chứng minh công ty có hoạt động
– Có hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc Cung cấp dịch vụ chứng tỏ công ty đã hoạt động và có nhu cầu xuất hoá đơn cho khách hàng.
 
***Bước 04: đặt in hóa đơn
Giấy tờ cung cấp khi đặt in hóa đơn:

1.      Giấy đăng ký kinh doanh (sao y)

2.      Chứng minh thư của người đại diện theo pháp luật (sao y)

3.      Thông báo 3.15 phô tô chấp thuận được đặt in hóa đơn của cơ quan thuế

4.      Giấy giới thiệu của công ty cử nhân viên đến làm thủ tục in

5.      Chứng minh thư nhân dân (người đến đặt in)

6.      Mẫu hóa đơn phác thảo (nếu có) hoặc nhà in tiến hành thiết kế mẫu

7.      Logo Công ty (nếu có) hoặc nhà in tiến hành thiết kế mẫu logo cho công ty lựa chọn

+++ Doanh nghiệp cần duyệt mẫu:
– Chọn mẫu hóa đơn, thống nhất về giá in hóa đơn.
– Thống nhất về Market (nội dung hình thức) của tờ Hoá đơn GTGT mà các bạn đặt in.
– Làm hợp đồng đặt in hóa đơn, hồ sơ gồm:
+++ Hố sơ thủ tục đầy đủ:

–        Hợp đồng kinh tế in hóa đơn

–        Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

–        Quyết định: Về việc in hóa đơn đặt in

–        Biên Bản Thanh Hủy Bản Kẽm: Các hóa đơn in thử, in thừa, in hỏng và bản phim, bản kẽm

–        Biên bản giao nhận hóa đơn

–        Hóa đơn Giá trị GTGT của nhà in xuất cho doanh nghiệp

–        Phiếu thu tiền bên nhà in hoặc ủy nhiệm chi nếu thanh toán bằng tiền gửi

–        Phiếu chi tiền

–        Hóa đơn mẫu 03 liên

 => Lưu ý: Nhà in phải là DN có ĐKKD còn hiệu lực và có giấy phép hoạt động ngành in (bao gồm cả in xuất bản phẩm và không phải xuất bản phẩm). Các bạn có thể đến cập nhật danh sách các nhà in trên Chi cục thuế.
– Hoá đơn GTGT đặt in phải được in theo hợp đồng.
– Hợp đồng in hoá đơn được thể hiện bằng văn bản và trên Hợp đồng PHẢI ghi cụ thể: Loại hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng, số thứ tự hoá đơn đặt in (số thứ tự bắt đầu và số thứ tự kết thúc),
– Kèm theo hóa đơn mẫu và thông báo của cơ quan thuế được phép đặt in.
  
***Bước 05:: Thông báo phát hành hóa đơn
***Văn bản pháp luật:

– Nghị định 51/2010/NĐ–CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;

– Thông tư 39/2014/TT–BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn thi hành nghị định 51/2010/NĐ–CP quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;

– Thông tư 26/2015/TT–BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ–CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT–BTC.

– Thông tư 37/2017/TT–BTC ngày 12/6/2017  sửa đổi Thông tư 39/2014/TT–BTC 206/2015/TT–BTC

– Hồ sơ bao gồm:

+ Mẫu TB01/AC  ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT–BTC.Kết xuất dạng XML để nộp tờ khai qua mạng

+ Hoá đơn mẫu: 03  liên gửi qua mạng (Thực hiện đính kèm mẫu hoá đơn ( file word), ký và nộp phụ lục)

 – Thời hạn: Thông báo phát hành hóa đơn và hoá đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.

= > Từ ngày 12/6/2017: gửi mẫu TB01/AC chậm nhất 02 ngày trước khi sử dụng theo Thông tư 37/2017/TT–BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT–BTC 206/2015/TT–BTC

Hỗ trợ trực tuyến
0989.060.878
Ms.Huyền: 0989.700.136
Ms.Hạnh : 0989.060.878
Tìm chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập
Đang online
2
Tổng số truy cập
4162
Lớp học adv3