Tài sản đứng tên cá nhân muốn chuyển sang tài sản công ty

–  Cá nhân đứng tên chủ sở hữu tài sản cố định?

– Vậy thủ tục để đưa tài sản vào doanh nghiệp: góp vốn? Bán? Cho tặng?....

+Một là bán xe lại cho DN:

–       Hợp đồng bán xe

–       Biên bản bàn giao

–       Nộp thuế trước bạ và sang tên đổi chủ

–       Chứng từ thanh toán

–       Nếu lấy được hóa đơn của cơ quan thuế thì càng tốt

+ Hai là góp vốn:

–       Lên sở kế hoạch đầu tư làm thủ tục

–       Sang tên đổi chủ, không phải nộp thuế trước bạ

–       Biên bản bàn giao, biên bản định giá lại tài sản, và biên bản họp hội đồng thành viên nếu doanh nghiệp >= 2 TV góp vốn

+ Ba là cho biết tặng:

–       Sang tên đổi chủ, phải nộp thuế trước bạ

–       Biên bản bàn giao, biên bản định giá lại tài sản, và biên bản họp hội đồng thành viên nếu doanh nghiệp >= 2 TV góp vốn

–       Biên bản hoặc chứng từ về việc cho biết tặng

–       Với phương pháp này doanh nghiệp chịu thiệt thuế TNDN 20%

 

          *Căn cứ:

–       Tại khoản 4 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2005

–       Tại phụ lục 04, điểm 2.15 , Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về việc góp vốn

–       Tại điều 5, khoản 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về những trường hợp không phải kê khai tính thuế GTGT

–       Theo công văn số 2926 TC/TCT ngày 14/3/2005 của Bộ Tài chính v/v chứng từ, thuế đối với tài sản dịch chuyển, góp vốn vào doanh nghiệp

Hỗ trợ trực tuyến
0989.060.878
Ms.Huyền: 0989.700.136
Ms.Hạnh : 0989.060.878
Tìm chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập
Đang online
5
Tổng số truy cập
4250
Lớp học adv3