Khóa học làm kế toán trên Excel thực hành thực tế

Khi bạn tham gia một khóa học thực hành kế toán tổng hợp tại Công ty CP Tư vấn & Đào tạo ASA Việt Nam thì chắc chắn bạn sẽ được học thực hành kế toán trên Excel, còn nếu bạn không có thời gian để học kế toán tổng hợp thì có thể học một khóa chuyên về lên sổ sách, lập Báo cáo tài chính trên Excel như sau:

Đối tượng tham gia lớp học kế toán trên Excel:

- Để có thể học và làm được kế toán trên Excel thì điều quan trọng nhất là bạn phải đã biết định khoản hạch toán, tức là bạn đã từng học qua về kế toán.

- Nếu bạn nào chưa từng học qua về kế toán hay đã học mà giờ không còn nhớ nhiều xin các bạn vui lòng học thêm phần Nguyên lý kế toán để biết định khoản chuẩn trước khi học thực hành trên máy bằng Excel.

Nội dung khóa học kế toán Excel:

Vì đây là khóa học thực hành thực tế trên Excel nên công ty sẽ cung cấp cho các bạn Tài liệu học và Mẫu sổ sách kế toán trên Excel:

- Tài liệu học của bạn sẽ là những hóa đơn chứng từ thực tế: hóa đơn GTGT, phiếu thu, chi, phiếu nhập kho – xuất kho, giấy báo nợ - có của ngân hàng…rồi đến các mẫu biểu báo cáo đã được in sẵn để các bạn tham khảo.

-  Mẫu sổ sách trên Excel: các bạn sẽ được cung cấp một File Excel chứa đầy đủ tất cả các mẫu biểu sổ sách theo quyết định hiện hành.

Sau khi đã cung cấp tài liệu học xong, Giáo viên sẽ hướng dẫn các bạn các xử lý hóa đơn  - chứng từ để lấy đó làm căn cứ ghi sổ:

- Hướng dẫn cách ghi sổ Nhật ký chung, cách làm bảng tính lương, bảng kê Nhập  - Xuất kho, theo dõi công nợ phải thu, phải trả, cách khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ cách làm bảng cần đối phát sinh…

- Giáo viênsẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng các hàm ứng dụng trong Excel để lên sổ sách và các báo cáo một cách nhanh và chính xác nhất.

- Hướng dẫn cách lập Báo cáo tài chính cuối năm, cách kiểm tra và khắc phục các sai sót thường gặp trong quá trình làm sổ.

- Hướng dẫn cách in sổ sách.

 Bên cạnh việc hạch toán nghiệp vụ phát sinh trong giáo trình trong quá trình học kế toán trên Excel đó là các tình huống phát sinh trong thực tế, Giáo viên sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý các trường hợp đó một cách khéo léo, ví dụ như cân đối lãi lỗ…

Hỗ trợ trực tuyến
0989.060.878
Ms.Huyền: 0989.700.136
Ms.Hạnh : 0989.060.878
Tìm chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập
Đang online
10
Tổng số truy cập
4193
Lớp học adv3