Hướng dẫn chi tiết cách lập bảng lương mới nhất năm 2016 dành cho doanh nghiệp

1. Hồ sơ làm căn cứ để lập bảng lương

Để lập được bảng lương theo đúng qui định, bạn cần phải có đầy đủ các hồ sơ sau:

 • Hợp đồng lao động.
 • Bảng chấm công.
 • Phiếu xác nhận sản phẩm.
 • Phiếu xác nhận công việc được hoàn thành.
 • Giấy tạm ứng tiền lương.
 • Quy chế lương, thưởng của doanh nghiệp.

2. Lập bảng lương mẫu theo bảng tính mới nhất năm 2016

Cach lap bang luong 1

Để làm được bảng lương trên bạn cần thu thập các thông tin như sau:

 • Các bạn tập hợp đầy đủ chứng từ ( như phần 1) để làm lương.
 • Các bạn tìm hiểu các nội dung trong các cột của bảng tính lương ( ví dụ lương cơ bản là gì? Nó được lấy từ đâu….)
 • Cập nhật các qui định mới nhất về thông số trong bảng lương ( ví dụ: Lương cơ bản, các khoản trích theo lương….).

1. Tăng mức lương tối thiểu vùng.

Tại điều 3 Nghị định 122/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng như sau:

“Điều 3. Mức lương tối thiểu vùng

Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp như sau:

 1. Mức 3.500.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
 2. Mức 3.100.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.
 3. Mức 2.700.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùngIII.
 4. Mức 2.400.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùngIV.
 5. Địa bàn thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Theo qui định trên ta thấy:

 • Doanh nghiệp hoạt động địa bàn nào thì áp dụng mức lương địa bàn đó.

2. Qui định về mức lương tối thiểu.

Theo Nghị quyết 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 của Quốc hội qui định có 2 mức như sau:

Giai đoạn 1: Từ ngày 01/01/2016 đến 30/04/2016:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 30 tháng 4 năm 2016, tiếp tục thực hiện mức điều chỉnhđối với các đối tượng được quy định tại Nghị quyết s 78/2014/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội

 • Doanh nghiệp vẫn áp dụng mức lương cơ bản hiện nay là: 1.150.000đ.
 • Tiếp tục điều chỉnh tăng 8% lương hưu, trợ cấp ưu đãi, người có công.
 • Điều chỉnh tăng lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có hệ số lương dưới 2,34 trở xuống theo Nghị quyết 78/2014/QH13.

Giai đoạn 2: Từ ngay 01/05/2016 trở đi:

Từ ngày 01 tháng 5 năm 2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lươncơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng; riêng lương hưu, trợ cp ưu đãi người có công, tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như đã thực hiện năm 2015

Theo qui định trên ta thấy:

 • Từ ngày 01/05/2016 áp dụng mức lương cơ bản 1.210.000đ/tháng.
 • Đối tượng có hệ số lương dưới 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng.
 • Tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như năm 2015.

3. Thay đổi mức đóng BHXH

Tại điều 17 nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ qui định

1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

Theo qui định trên ta thấy.

 • Tiền lương tham gia BHXH là Lương + phụ cấp lương Từ ngày 1/1/2016 đến 31/12/2017.
 • Từ ngày 01/01/2018 tiền lương tham gia BHXH gồm: Lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

4. Hướng dẫn điền các chỉ tiêu vào bảng lương như sau

Cột 4:  ngày công thực tế:

 • Là ngày công thực tế người lao động đa làm trong tháng.
 • Căn cứ vào bảng chấm công để lấy số liệu.

Chú ý: Theo quy định của Bộ lao động thì người lao động có các ngày nghỉ được hưởng nguyên lương như sau:

 • Tết dương lịch 01/01: Nghỉ 1 ngày.
 • Ngày chiến thắng 30/4: Nghỉ 1 ngày.
 • Ngày Quốc tế 1/5: Nghỉ 1 ngày.
 • Ngày quốc khánh 2/9: Nghỉ 1 ngày.
 • Ngày giỗ tổ hùng vương 10/3 ( âm lịch): Nghỉ 1 ngày.
 • Tết Âm lịch: Nghỉ 5 ngày.

Chú ý:  Nếu các ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo. Ngoài ra người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn được hưởng nguyên lương cụ thể như sau:

 • Kết hôn: Nghỉ 3 ngày.
 • Con kết hôn: Nghỉ 1 ngày.
 • Bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ, bố mẹ chồng, vợ chết hoặc chồng chết, con chết: Nghỉ 3 ngày.

Cột 5 : Lương cơ bản.

 • Lấy số liệu tại hợp đồng lao động.
 • Mức lương này không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
 • Đối với nhân viên thử việc phải nhận tối thiểu 85% mức lương chính.

Cột 6,7,8,8a,9,10: Các khoản phụ cấp.

Lấy số liệu hợp đồng lao động, nếu trong hợp đồng lao động không thể hiện rõ các khoản phụ cấp thì lấy tại quy chế lương thưởng hoặc quy chế chi tiêu nội bộ.

Chú ý: Có một vài lưu ý khi bạn tính các khoản phụ cấp sao cho phù hợp, đúng với quy định như sau.

1. Phụ cấp chức vụ, trách nhiệm:

 • Từ năm 2015 trở về trước, phụ cấp này không phải tính vào lương tham gia BHXH bắt buộc, nhưng từ năm 2016 trở đi sẽ bị cộng vào lương để tham gia BHXH.
 • Phụ cấp này sẽ bị tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN.
 • Đối tượng được hưởng là Ban giám đốc Công ty, trưởng phòng ban…

2. Phụ cấp ăn trưa:

 • Không phải cộng vào lương để tham gia BHXH bắt buộc.
 • Miễn thuế TNCN tối đa là 680.000đ/tháng.
 • Với thuế TNDN không bị khống chế.

Chú ý: Nếu phụ cấp ăn trưa trên 680.000đ/tháng sẽ bị tính thuế TNCN số tiền vượt đó. 

3. Phụ cấp điện thoại.

 • Không phải cộng vào lương để tham gia BHXH bắt buộc.
 • Không bị tính thuế TNCN ( Theo Công văn số 5274/TCT-TNCN ngày 09/12/2015)
 • Với thuế TNDN không bị khống chế.

4. Phụ cấp xăng xe.

 • Không phải cộng vào lương để tham gia BHXH bắt buộc.
 • Bị tính thuế TNCN.

5. Hỗ trợ về nhà ở.

 • Không phải cộng vào lương để tham gia BHXH bắt buộc.
 • Được tính vào CP hợp lý để tính thuế TNDN, nếu được quy định trong quy chế của công ty.
 • Sẽ bị tính thuế TNCN.

Chú ý: Tại Thông tư 92/2015/TT-BTC qui định mức thuế TNCN cho loại hỗ trợ này không quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh ( Chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước  và dịch vụ kèm theo ( nếu có)).

Cột 11a,11b: Thu nhập bổ sung khác:

 • Không phải cộng vào lương để tham gia BHXH bắt buộc.
 • Bị tính thuế TNCN.

Cột 13: Tổng thu nhập thực tế.

 Dựa trên tổng  thu nhập và ngày công thực tế ,có 2 cách tính như sau

 • Cách 1:

Thu nhập thực tế = Tổng thu nhập/26 ngày công x ngày công thực tế.

 • Cách 2:

Thu nhập  thực tế = Tổng thu nhập/ngày công chuẩn của tháng x ngày công thực tế.

Chú ý:

 • Ngày công chuẩn tuỳ thuộc vào từng doanh nghiệp, có doanh nghiệp là 26 ngày, có doanh nghiệp là 24 ngày.
 • Các khoản phụ cấp và thu nhập bổ sung khác tuỳ theo mỗi doanh nghiệp đưa ra quy chế hưởng các khoản phụ cấp và thu nhập khác nhau.

Cột 13a,14,15,16,17,18,19,20,21,22: Lương đóng BHXH và các khoản trích theo lương.

a.Lương đóng BHXH.

Theo quy định tại luật BHXH sửa đổi số 58/2014/QH13 và hướng dẫn mới nhất tại thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH qui định mức lương và phụ cấp đóng BHXH. 

Vì vậy tiền lương tham gia BHXH đối với người lao động do người sử dụng lao động quyết định căn cứ theo qui định của Bộ lao động thương binh xã hội và thảo thuận giữa 2 bên.

b.Tỷ lệ trích các khoản theo lương:

Khi có người lao động tham gia BHXH thì tỷ lệ trích đóng BHXH mới nhất năm 2016 được thực hiện theo quyết định 959/QĐ-BHXH cụ thể doanh nghiệp nộp bao nhiêu, người lao động nộp bao nhiêu. 

Cột 23:Thuế TNCN

Tổng thu nhập chịu thuế sau khi trừ đi các khoản giảm trừ, các bạn tính ra số thuế TNCN phải nộp theo bảng hướng dẫn dưới, xong điền vào vào bảng lương.

Cach lap bang luong 2

Cột 24: Tạm ứng.

Là số tiền trong tháng người lao động tạm ứng tiền lương, kế toán theo dõi thông qua chứng từ chi tạm ứng lương và giấy đề nghị tạm ứng.

Cột 26: Số tiền thực lĩnh.

Là số tiền còn lại sau khi trừ đi các khoản giảm lương như: BHXH,tạm ứng, thuế TNCN ( nếu có)

Số tiền thực lĩnh = Tổng thu nhập – các khoản trích theo lương – thuế TNCN( nếu có) – Tạm ứng ( nếu có).

Cột 27: Ký nhận.

 • Trả lương bằng tiền mặt yêu cầu người lao động ký tên.
 • Trả lương qua tài khoản có chứng từ kèm theo như UNC, giấy báo nợ, sổ phụ ngân hàng.                                                  (Nguồn Centaf)
Hỗ trợ trực tuyến
0989.060.878
Ms.Huyền: 0989.700.136
Ms.Hạnh : 0989.060.878
Tìm chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập
Đang online
17
Tổng số truy cập
116309
Lớp học adv3