Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Kê khai sai, kê khai thiếu, hóa đơn viết sai là những lỗi thường gặp khi các bạn kê khai thuế GTGT. Bài viết này Công ty CP Tư vấn và đào tạo ASA Việt Nam  sẽ hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT trên phần mềm HTKK. Với đầy đủ các trường hợp sai sót như: Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT đầu vào, đầu ra…

 
 Khi phát hiện sai sót sẽ có 2 thời điểm như sau:
 
I. Phát hiện sai sót nhưng trong thời hạn nộp tờ khai:

 
- Khi phát hiện sai sót (dù là sai tiền thuế hay sai không thay đổi tiền thuế) nhưng còn trong thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:
 
Cách xử lý:

- Không lập tờ khai bổ sung mà chỉ cần lập lại tờ khai mới cho đúng rồi nộp lại vậy là xong.
(Vì cơ quan thuế sẽ chấp nhận tờ khai cuối cùng trong thời hạn nộp là tờ khai đúng)


VD:
Ngày 18/03/2014 Công ty CP Tư vấn và đào tạo ASA Việt Nam  nộp tờ khai thuế GTGT tháng 2/2014. Nhưng đến ngày 19/03/2014 lại phát hiện sai sót.
- Xử lý:
Chỉ cần lập lại tờ khai mới cho đúng rồi nộp lại trước ngày 20/3/2014 vậy là xong.
 
II. Phát hiện sai sót nhưng đã hết hạn nộp hồ sơ khai thuế:

 
1. Sai sót không làm ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ:

 
Những lỗi sai như:
Sai ngày tháng, sai tên địa chỉ công ty mua hàng, sai MST, sai tên hàng, sai tên người mua hàng …
 
Cách xử lý:
Không lập tờ khai bổ sung mẫu số 01/KHBS:

Bước 1:
Vào trực tiếp kỳ kê khai sai - > Vào Tờ khai sai -> Vào phụ lục kê khai sai - > Sửa lại cho đúng.
 
Bước 2:
Làm hồ sơ gửi lên cơ quan thuế gồm:
- Tờ khai và các phụ lục kèm theo của kỳ kê khai sai. (Tờ khai cũ lúc đầu mà các bạn đã nộp cho cơ quan thuế)
- Tờ khai và các phụ lục kèm theo đã được điều chỉnh đúng. (Tờ khai mới điều chỉnh)
- Công văn giải trình sai sót.
 
2. Sai sót ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp , tiền thuế được khấu trừ:


Những lỗi sai như:
Sai tiền thuế, sai giá trị hàng hóa, kê khai thừa – thiếu hóa đơn đầu ra, kê khai sai số tiền …
Cách kê khai bổ sung điều chỉnh:

 
Bước 1:
Đăng nhập vào phần mềm HTKK - > Chọn “Kỳ kê khai sai” -> Chọn “Tờ khai bổ sung”, màn hình sẽ xuất hiện như hình bên dưới:


 
Bước 2:
Điều chỉnh các số liệu trên “Tờ khai điều chỉnh”
 
- Nếu sai sót là hóa đơn đầu vào:
Kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên cả 3 chỉ tiêu là: Chỉ tiêu [23], [24] và [25]. (Như hình trên) Nhớ là phải nhập vào cả 3 chỉ tiêu nhé.
 
- Nếu sai sót là hóa đơn đầu ra:
Kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên các chỉ tiêu từ: Chỉ tiêu [29] đến [33]. (Như hình trên)
 
- Sau khi điều chỉnh xong các bạn ấn “Tổng hợp KHBS”.
 
Bước 3:
Click vào “KHBS” phía dưới, màn hình sẽ xuất hiện như sau:


 
- Các bạn chỉ cần quan tâm đến 2 chỉ tiêu trên tờ “KHBS” là: Chỉ tiêu [40] và Chỉ tiêu [43]
 
a. Nếu Chỉ tiêu [40] < 0
Là giá trị âm (vì nằm trong ngoặc). (Giảm số thuế GTGT phải nộp trong kỳ)
 
Xử lý:

- Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.
- Các bạn có thể trừ vào tiền thuế phải nộp của kỳ sau hoặc hoàn thuế. (Nhưng các bạn phải theo dõi bên ngoài).
Chú ý
: Không được nhập vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.
 
b. Nếu Chỉ tiêu [40] > 0
Là giá trị dương (Tăng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ)
 
Xử lý:

- Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.
- Nộp số tiền thuế phải nộp (+) cộng thêm tiền phạt chậm nộp mà phần mềm đã tính cho bạn (Ở phần B “Tính số tiền chậm nộp”) và Công văn giải trình sai sót (nếu có).
 
c. Nếu Chỉ tiêu [43] < 0
Là giá trị âm (vì nằm trong ngoặc). (Giảm số thuế GTGT được khấu trừ của kỳ bổ sung).
 
Xử lý:

- Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.
- Nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại.
 
d. Nếu Chỉ tiêu [43] > 0
Là giá trị dương (Tăng số thuế GTGT được khấu trừ của kỳ bổ sung).
 
Xử lý:

- Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh”“KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.
- Nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

VD:
Tháng 4/2014 Công ty CP Tư vấn và đào tạo ASA Việt Nam  kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT tháng 01/2014. Kết quả sau khi điều chỉnh là làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết là 5.000.000. (Tức là Chỉ tiêu [43] = 5.000.000)
 
Xử lý:

- Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh”“KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.
- Làm công văn giải trình (nếu có).
- Nhập số tiềnChỉ tiêu [43] = 5.000.000 của tờ khai bổ sung tháng 01/2014 vào Chỉ tiêu [38] của tháng 4/2014.

Chú ý:
Những hóa đơn đầu vào nếu bạn bỏ sót quên không kê khai thì không cần phải khai bổ sung mà có thể kê khai vào kỳ hiện tại và vẫn được khấu trừ (Nhưng phải trước khi Cơ quan thuế có quyết định thanh – kiểm tra).
(Theo Thông tư 156/2013 và Thông tư 219/2013)

 
Vd:
Tháng 3/2014 Công ty CP Tư vấn và đào tạo ASA Việt Nam  phát hiện có 1 hóa đơn GTGT đầu vào của tháng 5/2013 chưa kê khai. Thì không cần lập tơ khai bổ sung mà kê khai trực tiếp vào Tờ khai tháng 3/2014.
 
Chúc các b
n thành công

 

Hỗ trợ trực tuyến
0989.060.878
Ms.Huyền: 0989.700.136
Ms.Hạnh : 0989.060.878
Tìm chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập
Đang online
19
Tổng số truy cập
116365
Lớp học adv3