Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Hàng tháng kế toán tiền lương phải tính tiền lương và thanh toán tiền lương cho nhân viên. Ngoài tiền lương kế toán phải tính tiền thưởng, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo lương như: BHXH, BHYT, BHTN …

 Bài viết này Công ty Cổ phần Tư vấn và đào tạo kế toán ASA Việt Nam hướng dẫn cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo 1 số trường hợp cụ thể như sau:

Trong 1 DN thường sẽ có 2 bộ phận cơ bản mà Kế toán cần phải tính lương và thực hiện các khoản trích theo lương là:

- Bộ phận sản xuất,

- Bộ phận quản lý Doanh nghiệp

 1. Cách hạch toán tiền lương và trích các khoản theo lương cho Bộ phận Sản xuất

 - Tính lương cho Bộ phận sản xuất – loại hình DN Sản Xuất/ Xây Dựng/ Dịch Vụ – TK 154

- Trong Bộ phận sản xuất này, kế toán chúng ta thường phân làm 2 bộ phận nhỏ là Bộ phận Quản lý sản xuất và Bộ phận trực tiếp sản xuất

Bộ phận quản lý sản xuất – TK 1547

Bộ phận trực tiếp sản xuất – TK 1542

1.1 Tính tổng lương phải trả cho CNV thuộc Bộ phận Sản xuất

Nợ TK 1542

Nợ TK 1547

                               Có TK 334

1.2 Trích BHXH, BHYT, BHTN tính vào CP của DN cho Bộ phận Quản lý sản xuất

Nợ TK 1547

                                 Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội

                                 Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế

                                 Có TK 3389 – Bảo Hiểm Thất nghiệp

1.3 Trích BHXH, BHYT, BHTN tính vào CP của DN cho Bộ phận trực tiếp sản xuất 

Nợ TK 1542

                              Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội

                              Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế

                              Có TK 3389 – Bảo Hiểm Thất nghiệp

 1.4 Trích BHXH, BHYT, BHTN trừ vào lương của CN Bộ phận Sản xuất

Nợ TK 334

                              Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội

                               Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế

                               Có TK 3389 – Bảo Hiểm Thất nghiệp

 2. Cách hạch toán tiền lương và trích các khoản theo lương cho Bộ phận Quản lý

 - Tính lương cho Bộ phận Quản lý Doanh nghiệp – TK 642

- Trong Bộ phận Quản lý Doanh nghiệp, Chúng ta phân ra làm 2 bộ phận là Bộ Phận Bán hàng và Bộ phận Quản lý DN

Bộ phận Bán hàng – TK 6421

Bộ phận Quản lý DN – TK 6422

2.1 Tính tổng lương phải trả cho NV thuộc Bộ phận Quản lý

Nợ TK 6421

Nợ TK 6422

                                Có TK 334

2.2 Trích BHXH, BHYT, BHTN tính vào CP của DN cho Bộ phận bán hàng

Nợ TK 6421

                               Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội

                               Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế

                               Có TK 3389 – Bảo Hiểm Thất nghiệp

 2.3 Trích BHXH, BHYT, BHTN tính vào CP của DN cho Bộ phận Quản lý

 Nợ TK 6422

                              Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội

                              Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế

                              Có TK 3389 – Bảo Hiểm Thất nghiệp

 2.4 Trích BHXH, BHYT, BHTN trừ vào lương của NV Bộ phận Quản lý DN

 Nợ TK 6422

                             Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội

                              Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế

                              Có TK 3389 – Bảo Hiểm Thất nghiệp

3) Tính Thuế TNCN nộp hộ khấu trừ vào Lương của người Lao Động

 Nợ TK 334

                                Có TK 335

 4) Thực hiện chi trả Lương cho Công nhân viên các bộ phận

  Nợ TK 334

                                Có TK 1111/ TK 1121

5) Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN

Nợ TK 3383

Nợ TK 3384

Nợ TK 3389

                                Có TK 1111/ TK 1121

 

Chúc các bạn thành công!

Hỗ trợ trực tuyến
0989.060.878
Ms.Huyền: 0989.700.136
Ms.Hạnh : 0989.060.878
Tìm chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập
Đang online
0
Tổng số truy cập
16218
Lớp học adv3