Giới thiệu chung

Trung tâm đào tạo thực hành kế toán ASA trực thuộc Công ty CP Tư vấn và Đào tạo ASA Việt Nam được thành lập vào tháng 04 năm 2011.

Kính gửi : Quý khách hàng!

Lời đầu tiên Công ty Cổ phần Tư Vấn và Đào Tạo ASA Việt Nam xin kính gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng và lời chúc THỊNH VƯỢNG!

Thưa quý khách hàng!

Kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng  ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh  và sự phát triển của các Doanh nghiệp, là công cụ quan trọng để các nhà Doanh nghiệp điều hành, quản lý và hoạt động, tính toán kinh tế và kiểm tra việc bảo vệ, sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, nhằm bảo đảm quyền chủ động trong sản xuất, kinh doanh và tài chính của mình. Vì vậy tất cả các doanh nghiệp đều cần phải có hệ thống kế toán được thiết lập phù hợp với các quy định của pháp luật ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động.

Để điều hành và quản lý được toàn bộ hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp một cách có hiệu quả, các nhà Doanh nghiệp phải nắm bắt được kịp thời các thông tin kinh tế tài chính về các hoạt động đó.

Chính vì vậy! Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo ASA Việt Nam đã ra đời với mục đích cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến hoạt động Kế toán – Tài chính – Quản trị cho doanh nghiệp, nhằm tư vấn, hỗ trợ và tháo gỡ những tồn tại trong công tác Kế toán – tài chính của các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nhìn thấy bức tranh toàn cảnh về công tác kế toán và tình hình tài chính của đơn vị mình. Với đội ngũ Kế toán trưởng, Kế toán viên và nhân viên có trình độ chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm, sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu ngày càng đa dạng và phức tạp trong hoạt động kinh doanh của Khách hàng, đảm bảo mang lại thành công cho Khách hàng ở mức cao nhất!

ASA Việt Nam sẽ giúp các doanh nghiệp xây dựng công cụ quản lý kế toán một cách tiện ích, hiệu quả, nhằm nắm bắt kịp thời tình hình tài chính, từ đó đề ra các biện pháp quản lý phù hợp, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Dịch vụ kế toán được thực hiện theo các quy định của chuẩn mực, chế độ kế toán và các quy định khác về kế toán hiện hành.

* Các dịch vụ về kế toán ASA Việt Nam cung cấp:

I. Dịch vụ kế toán trọn gói:

- Xây dựng hệ thống sổ sách kế toán ban đầu;

- Làm các thủ tục đóng thuế môn bài, đăng ký mua hóa đơn lần đầu;

- Đứng tên nhân viên làm kế toán, kế toán trưởng cho doanh nghiệp;

- Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật;

- Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định;

- Lập các báo cáo gửi cho cơ quan thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm theo quy định;

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế hàng năm;

- Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp;

- Làm việc và giải trình với cơ quan thuế thay cho doanh nghiệp

II. Dịch vụ lập báo cáo tài chính và tư vấn quyết toán thuế.

1. Quý khách hàng đang có nhu cầu lập báo cáo tài chính để :

- Kê khai và quyết toán thuế;

- Vay vốn ngân hàng;

- Để gửi cho đơn vị cấp trên;

- Để thực hiện hợp tác kinh doanh;

- Nắm được thông tin thực chất về hoạt động của doanh nghiệp mình;

- Để cho các nhu cầu khác…

* Các công việc mà chúng tôi sẽ thực hiện khi lập báo cáo tài chính : 

1. Thu thập thông tin, là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;

2. Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp;

3. Tổng hợp thông tin để lập báo cáo tài chính;

4. Trao đổi với doanh nghiệp về các nội dung, nghiệp vụ có liên quan;

5. Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập báo cáo tài chính...

2. Nội dung công việc kê khai thuế và tư vấn, quyết toán thuế như sau :

1. Tư vấn về lập hóa đơn, chứng từ kế toán;

2. Tư vấn về kê khai, báo cáo các loại thuế;

3. Tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế VAT;

4. Tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp;

5. Tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu

6. Tư vấn về các điều kiện, thủ tục hoàn thuế, miễn thuế, khiếu nại thuế;

7. Kiểm tra, tư vấn về sự phù hợp của các chứng từ sử dụng để hạch toán kế toán;

8. Tư vấn về hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế;

9. Tư vấn, điều chỉnh cho doanh nghiệp các sai sót, chưa phù hợp với các quy định của pháp luật thuế;

10. Đại diện cho doanh nghiệp làm việc và gỉai trình với cơ quan thuế.

III. Dịch vụ dọn dẹp, kiểm tra và soát xét hồ sơ kế toán

Nội dung chi tiết của công việc sẽ thực hiện như sau:

- Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán;

- Kiểm tra việc định khoản, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

- Kiểm tra lập báo cáo quyết toán thuế VAT;

- Kiểm tra lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân;

- Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính theo quy định;

- Tư vấn, điều chinh cho doanh nghiệp các sai sót, chưa phù hợp với quy định của pháp luật;

- Làm việc và giải trình với cơ quan thuế.

IV. Dịch vụ làm kế toán trưởng

- Đứng tên ký trên các hồ sơ kế toán của doanh nghiệp;

- Phân công công việc, đào tạo, huấn luyện nhân viên;

- Kiểm soát, kiểm tra lại tất cả các hồ sơ chứng từ kế toán, hạch toán, các báo cáo thuế;

- Hướng dẫn, đào tạo nhân viên kế toán thực hiện công việc;

- Làm việc và giải trình với cơ quan thuế;

- Tư vấn đầu tư, lập dự án, xây dựng phương án kinh doanh;

- Tư vấn các luật thuế, các quy định trong kinh doanh cho lãnh đạo doanh nghiệp;

V. Dịch vụ đăng ký lao động và bảo hiểm xã hội

1. Thực hiện đăng ký lao động với cơ quan nhà nước theo quy định;

2. Thực hiện xây dựng và đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương;

3. Thực hiện đăng ký BHXH, BHYT, BHTN;

4. Thực hiện xây dựng hệ thống trả lương;

5. Dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên;

6. Dịch vụ xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban;

7. Dịch vụ xây dựng và lập bản mô tả công việc cho nhân viên.

VI. Dịch vụ thiết lập hệ thống quản trị kế toán và đào tạo nhân viên kế toán cho doanh nghiệp.

Tư vấn, xây dựng bộ máy quản trị kế toán chuyên nghiệp và kế toán tài chính phù hợp với mô hình Công ty gồm:

- Xây dựng quy chế tài chính – kế toán, quy chế chi tiêu nội bộ… theo yêu cầu của tất cả loại hình doanh nghiệp;

- Đào tạo đội ngũ nhân viên kế toán theo từng phần hành công việc cụ thể.

- Cài đặt và đào tạo phần mền kế toán (Kế toán máy)

- Kiểm tra, kiểm soát số liệu của phòng kế toán

VII. Dịch vụ cung cấp nguồn nhân lực tài chính - kế toán chất lượng cao

- Thay mặt doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên kế toán có trình độ và kinh nghiệm thực tế;

- Cam kết chịu trách nhiệm trước doanh nghiệp về năng lực, trình độ của nhân viên kế toán do ASA Việt Nam cung cấp;

- Hỗ trợ đột suất hoặc bổ túc kiến thức kế toán miễn phí theo định kỳ cho nhân lực kế toán do ASA Việt Nam cung cấp.

VIII. Dịch vụ đào tạo ngắn hạn nghề kế toán

* Đối tượng:

- Chủ các doanh nghiệp muốn nắm vững, hiểu biết kiến thức Tài chính – kế toán để điều hành hoạt động kinh doanh của đơn vị mình có hiệu quả hơn?

- Các bạn chưa học kế toán bao giờ hoặc đang làm việc tại một lĩnh vực khác muốn theo đuổi nghề kế toán để phát triển bản thân?

- Các bạn nhân viên kế toán đang làm việc tại các doanh nghiệp mong muốn có đủ năng lực để được đề bạt, thăng tiến lên vị trí cao hơn trong nghề kế toán?

- Các bạn sinh viên đang còn ngồi trên ghế nhà trường mong muốn được tích luỹ và trải nghiệm công việc kế toán thực tế để phục vụ học tập hoặc tìm kiếm cơ hội làm thêm trong lĩnh vực kế toán?

- Các bạn sinh viên mới ra trường nhưng chưa có kinh nghiệm thực tế để tìm kiếm cơ hội việc làm?

* Các loại hình doanh nghiệp: Xây dựng - Sản xuất - Thương mại – Dịch vụ

* Thời gian làm việc: Vào các ngày trong tuần  từ thứ 2 đến chủ nhật (trừ ngày lễ, tết) bao gồm 3 ca/ngày:

Buổi sáng  từ 7h30’ đến 11h30’;       Buổi chiều: từ 13h30’ đến 17h00’;    Buổi tối từ 18h30’ đến 21h30’              

Hãy đến với chúng tôi: “ ASA Việt Nam! Điểm đến thành công”

 

* ASA Việt Nam xin cam kết:

Đảm bảo tính chính xác về Nội dung công việc;

Tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan;

Thực hiện công việc kịp thời và hiệu quả;

Đặc biệt: đối với đơn vị mới thành lập, giảm 15% phí dịch vụ của 2 tháng đầu hoạt động.

Chúng tôi rất mong nhận được sự tin tưởng, hợp tác cũng như đóng góp vào sự thành công và phát triển của Quý Khách hàng.

Xin trân trọng cảm ơn !

Tên Công ty:     Công ty CP Đào tạo và Tư vấn ASA Việt Nam
Địa chỉ:     201 Nguyễn Lương Bằng - Tp. Hải Dương

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
0989.060.878
Ms.Huyền: 0989.700.136
Ms.Hạnh : 0989.060.878
Tìm chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập
Đang online
28
Tổng số truy cập
105603
Lớp học adv3