Chi phí mua đồ thờ cúng có được tính vào chi phí không?

Hàng tháng vào ngày mồng 1, ngày rằm các doanh nghiệp thường mua hoa quả, bánh kẹo về để thắp hương. Vậy những chi phí này có được tính vào chi phí hợp lý không?

1. Theo quy định của thuế.

Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6, Khoản 1 quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“1.Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.”

Căn cứ theo quy định trên thì khoản chi phí mua đồ cúng, đồ thờ những ngày rằm, mồng 1 không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN do khoản chi phí đó không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Hạch toán kế toán

Có nhiều bạn cho rằng những chi phí không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do đó doanh nghiệp không cần phải hạch toán kế toán chỉ cần theo dõi nội bộ.

Nhiều bạn làm báo cáo tài chính chỉ để báo cáo cho cơ quan thuế mà không nghĩ rằng thực chất báo cáo tài chính cung cấp cho rất nhiều đối tượng xem như: các nhà quản trị doanh nghiệp, các nhà đầu tư, với cơ quan quản lý nhà nước, các cổ đông, nhân viên trong công ty...

Vậy chế độ kế toán quy định những vấn đề này như thế nào?

Theo chuẩn mực kế toán số 01 tại Đoạn số 12 quy định như sau:

“Đầy đủ

12. Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến kỳ kế toán phải được ghi chép và báo cáo đầy đủ, không bị bỏ sót.”

Căn cứ theo quy định trên thì mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến kỳ kế toán tại doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ, không bị bỏ sót. Khoản chi mua đồ cúng là một khoản chi thực tế tại doanh nghiệp nên doanh nghiệp cần phải theo dõi và hạch toán trên sổ sách.

Hạch toán:

Khi phát sinh các chi phí mua đồ thờ, đồ cúng bạn hạch toán như sau:

Nợ TK 642, 641

Có TK 111

Lưu ý: Khi làm quyết toán thuế TNDN bạn loại chi phí này ra khỏi chi phí được trừ trước khi tính thuế TNDN (Ghi chi phí này vào chỉ tiêu B4 tại Tờ khai Quyết toán thuế TNDN Mẫu 03/TNDN)

Hỗ trợ trực tuyến
0989.060.878
Ms.Huyền: 0989.700.136
Ms.Hạnh : 0989.060.878
Tìm chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập
Đang online
0
Tổng số truy cập
16218
Lớp học adv3