Chi phí máy bay cần những chứng từ gì?

 – Doanh nghiệp cử cấn bộ công nhân viên đi công tác máy bay cần những chứng từ gì?

 – Quy định về khoản chi phụ cấp cho người lao động đi công tác?

 – Thủ tục và chứng từ như thế nào?

*** Căn cứ:

– Theo Khoản 2.9 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT–BTC  Quy định về khoản chi phụ cấp cho người lao động đi công tác và Theo Thông tư số 78/2014/TT–BTCquy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN

– Khoản 1, Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT–BTC  quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT

=> Như vậy :

–   Nếu DN trực tiếp mua vé máy bay qua website thương mại điện tử thì cần:

+ Vé máy bay điện tử.

+Hóa đơn

+ Quyết định cử đi công tác

+ Thẻ lên máy bay (boarding pass)

+ Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

+ Quy chế tài chính doanh nghiệp

–   Trường hợp không thu hồi được thẻ lên máy bay thì cần

+Vé máy bay điện tử

+Giấy điều động đi công tác hay  Quyết định cử đi công tác

+Hóa đơn

+Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

+ Quy chế tài chính doanh nghiệp

–   Nếu Doanh Nghiệp giao cho cá nhân tự mua vé máy bay, thanh toán bằng thẻ ATM hoặc thẻ tín dụng mang tên cá nhân, sau đó về thanh toán lại với Doanh Nghiệp nếu doanh nghiệp có đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh khoản chi phí này phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gồm:

+ Vé máy bay.

+ Hóa đơn

+ Thẻ lên máy bay (trường hợp thu hồi được thẻ).

+ Các giấy tờ liên quan đến việc điều động người lao động đi công tác có xác nhận của DN, quy định của DN cho phép người lao động thanh toán công tác phí bằng thẻ cá nhân do người lao động được cử đi công tác là chủ thẻ và thanh toán lại với DN.

+ Chứng từ thanh toán tiền vé của DN cho cá nhân mua vé.

+ Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của cá nhân.

+ Quy chế tài chính doanh nghiệp 

***Chú ý: 

– Nếu còn cùi vé thì chứng từ thanh toán: tiền mặt hay chuyển khoản đều hợp lý

– Hóa đơn không đáp ứng các điều kiện cần và đủ về tính: hợp lý, hợp lệ, phục vụ sản xuất kinh doanh…thì không được khấu trừ thuế GTGT, không được tính là chi phí hợp lý khi giải trình thanh kiểm tra thuế.

Hỗ trợ trực tuyến
0989.060.878
Ms.Huyền: 0989.700.136
Ms.Hạnh : 0989.060.878
Tìm chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập
Đang online
4
Tổng số truy cập
4220
Lớp học adv3