Chi phí đầu vào của hóa đơn không đúng thời điểm.

*Chi phí đầu vào của hóa đơn không đúng thời điểm

–        Hóa đơn đầu vào ghi này không đúng thời điểm mua hàng?

–        Hóa đơn đầu vào bên bán xuất sai thời điểm, bên mua đã xuất bán ra trước ngày ghi trên hóa đơn đầu vào?

–        Có được khấu trừ thuế GTGT , có được tính là chi phí hợp lý?

*Theo đó:

Thủ tục chứng minh trước ngày xuất  hóa đơn bán ra nếu thực sự có lấy hàng trước nhưng chưa có hóa đơn đầu vào

–         Làm phiếu giao hàng hoặc phiếu xuất kho của bên bán nhờ bên họ ký tá cho

–        Phô tô tờ hóa đơn lấy sau kẹp vào

–         Phiếu hoạch toán

–         Phiếu nhập kho

–         Hợp đồng , thanh lý nếu có

–         Biên bản báo giá……

+Căn cứ Thông tư Số: 39/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày   31  tháng  3   năm 2014 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

 *Lưu ý: Cách này thì bên bán sẽ bị xử phạt từ 4 – 8 triệu hành vi: Lập hoá đơn không đúng thời điểm, (Theo Thông tư Số 10/2014/TT-BTC)

– Giải trình với thuế: Bên bán đã giao hàng nhưng không chịu xuất hoá đơn đó là lỗi của bên bán chứ không phải lỗi do bên mua.

 

*Chi tiết tại: Công văn số 2736/TCT-CS ngày 20/6/2016 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT

–   Trường hợp năm 2012 Công ty TNHH thương mại Kobelco Việt Nam có ký hợp đồng về việc phân phối thép cho Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam, Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam không lập ngay hóa đơn khi xuất hàng cho Công ty mà lập hóa đơn sau khi hàng hóa được Công ty TNHH thương mại Kobelco Việt Nam xuất bán cho bên thứ ba là không đúng quy định.
–   Đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh kiểm tra việc mua bán hàng hóa giữa Công ty TNHH thương mại Kobelco Việt Nam và Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam là có thật, có đủ chứng từ chứng minh thời điểm Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam giao hàng cho Công ty TNHH thương mại Kobelco Việt Nam trước thời điểm Công ty TNHH thương mại Kobelco Việt Nam xuất bán cho khách hàng thì Cục Thuế xem xét để Công ty TNHH thương mại Kobelco Việt Nam được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn Công ty Thép Kyoei Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC.

 

*Chi tiết tại: Công văn số 2731/TCT-CS về việc ghi nhận chi phí đối với hóa đơn không lập đúng thời điểm. Ngày 20 tháng 6năm 2016

      –  Trường hợp Công ty TNHH KMW Việt Nam mua nguyên vật liệu chính của nhà cung cấp trong tháng 01/2016 để phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng nhà cung cấp không lập hóa đơn khi giao nguyên vật liệu trong tháng 01/2016 mà lập hóa đơn vào tháng 02/2016

–        Công ty có các hồ sơ, tài liệu: báo giá, hợp đồng kinh tế và biên bản bàn giao trong tháng 01/2016…., thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Nam kiểm tra thực tế việc mua bán hàng hóa của Công ty để có cơ sở hướng dẫn 

–        Công ty tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với số hóa đơn nêu trên nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định và phối hợp với cơ quan thuế quản lý nhà cung cấp để xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm.

Hỗ trợ trực tuyến
0989.060.878
Ms.Huyền: 0989.700.136
Ms.Hạnh : 0989.060.878
Tìm chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập
Đang online
15
Tổng số truy cập
116305
Lớp học adv3