Chi hỗ trợ điều trị viện phí cho nhân viên và người nhà nhân viên

Một số các doanh nghiệp nhằm thu hút nhân tài có những chế độ đãi ngộ đối với nhân viên rất tốt như chi hỗ trợ điều trị cho những nhân viên, người nhà nhân viên mắc bệnh hiểm nghèo. Vậy những khoản chi này có được tính vào thu nhập chịu thuế không?

1. Theo quy định của thuế

a. Thuế TNDN

Căn cứ theo Thông tư 151/2014/TT-BTC tại Chương I, Điều 1 quy định như sau:

“2.31. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp. „

Căn cứ theo Thông tư 151/2014/TT-BTC tại Điều 22 quy định về hiệu lực thi hành như sauu:

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày15 tháng 11 năm 2014.

Riêng quy định tại Chương I Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014.

Căn cứ theo các quy định trên thì khoản chi hỗ trợ điều trị cho nhân viên được tính vào chi phí được trừ và tổng mức chi các khoản có tính chất phúc lợi cho trực tiếp cho người lao động không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp. Những khoản chi này phải đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật và được quy định tại một trong các hồ sơ sau:

- Hợp đồng lao động;

- Thỏa ước lao động tập thể;

- Quy chế tài chính của Công ty.

b. Thuế GTGT

Căn cứ theo Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điểm 4, Khoản 9 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“9. Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khoẻ, phục hồi chức năng cho người bệnh, vận chuyển người bệnh, dịch vụ cho thuê phòng bệnh, giường bệnh của các cơ sở y tế; xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phẩm máu dùng cho người bệnh.”

Căn cứ theo quy định trên, các khoản về dịch vụ y tế như dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT do đó không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

c. Thuế TNCN

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 2, Khoản 2, Điểm g, Tiết g.1 không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

"g.1) Khoản hỗ trợ của người sử dụng lao động cho việc khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân người lao động và thân nhân của người lao động.

g.1.2) Mức hỗ trợ không tính vào thu nhập chịu thuế là số tiền thực tế chi trả theo chứng từ trả tiền viện phí nhưng tối đa không quá số tiền trả viện phí của người lao động và thân nhân người lao động sau khi đã trừ số tiền chi trả của tổ chức bảo hiểm.

g.1.3) Người sử dụng lao động chi tiền hỗ trợ có trách nhiệm: lưu giữ bản sao chứng từ trả tiền viện phí có xác nhận của người sử dụng lao động (trong trường hợp người lao động và thân nhân người lao động trả phần còn lại sau khi tổ chức bảo hiểm trả trực tiếp với cơ sở khám chữa bệnh) hoặc bản sao chứng từ trả viện phí; bản sao chứng từ chi bảo hiểm y tế có xác nhận của người sử dụng lao động (trong trường hợp người lao động và thân nhân người lao động trả toàn bộ viện phí, tổ chức bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người lao động và thân nhân người lao động) cùng với chứng từ chi tiền hỗ trợ cho người lao động và thân nhân người lao động mắc bệnh hiểm nghèo.”

Căn cứ theo quy định trên thì khoản chi tiền hỗ trợ cho người lao động khám chữa bệnh hiểm nghèo là khoản không phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nhưng khoản chi đó tối đa không quá số tiền trả viện phí của người lao động sau khi đã trừ số tiền chi trả của tổ chức bảo hiểm.

2. Hạch toán kế toán.

- Căn cứ vào chứng từ chi trả viện phí, chứng từ chi tiền hỗ trợ cho người lao động mắc bệnh hiểm nghèo.

Nợ TK 642

Có TK 111, 112,

- Trường hợp hỗ trợ bằng tiền mặt, sẽ là giấy đề nghị của nhân viên, ký duyệt đè nghị của công đoàn, hoặc phòng nhân sự, duyệt của giám đốc

- Tất cả những trường hợp hỗ trợ bằng tiền hay chi phí chữa bệnh đều phải được quy định trong quy chế tài chính của doanh nghiệp

Hỗ trợ trực tuyến
0989.060.878
Ms.Huyền: 0989.700.136
Ms.Hạnh : 0989.060.878
Tìm chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập
Đang online
0
Tổng số truy cập
16218
Lớp học adv3