Cách xây dựng thang bảng lương năm 2014 mới nhất

Cách xây dựng thang bảng lương năm 2014 mới nhất

 Hướng dẫn cách xây dựng thang bảng lương năm 2014 để đóng BHXH theo đúng các nguyên tắc xây dựng thang bảng lương tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Kể từ ngày 01/05/2013 theo Điều 93 của Bộ luật Lao động năm 2012: Các doanh nghiệp không phải làm thủ tục đăng ký thang bảng lương như trước đây nữa.

 - Nhưng phải tự xây dựng thang bảng lương để nộp cho Sở Lao động thương binh xã hội theo nguyên tắc quy định tại Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ.

2. Bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp nhất, số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.

 3. Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh, trong đó:

a) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

b) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

 

c) Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

 

Mức lương tối thiểu vùng năm 2014 mới nhất

Mức lương tối thiểu vùng năm 2014 mới nhất sẽ là từ 1.900.000 đến 2.700.000 đồng/tháng theo Nghị định số 182/2013/NĐ-CP của chính phủ: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hộ gia đình và các cơ quan, tổ chức.

Kể từ ngày 1/1/2014 theo Điều 3 Nghị định số 182/2013/NĐ-CP: Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho doanh nghiệp tăng từ 14,29 – 16,67 %, cụ thể như sau:

a) Mức 2.700.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN thuộc địa bàn thuộc vùng I.

b) Mức 2.400.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN thuộc địa bàn thuộc vùng II.

c) Mức 2.100.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN thuộc địa bàn thuộc vùng III.

d) Mức 1.900.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN thuộc địa bàn thuộc vùng IV.

 

Mức lương tối thiểu vùng là cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương bảo đảm:

-  Mức lương tính theo tháng trả cho người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

 - Mức lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Như vậy: Mức lương tối thiểu của người đã qua học nghề (Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học …) phải là:

 a) Vùng I: 2.700.000 + (2.700.000 x 7%) = 2.889.000 đồng/tháng

b) Vùng II: 2.400.000 + (2.400.000 x 7%) = 2.568.000 đồng/tháng

c) Vùng III: 2.100.000 + (2.100.000 x 7%) = 2.247.000 đồng/tháng

d) Vùng IV: 1.900.000 + (1.900.000 x 7%) = 2.033.000 đồng/tháng

 Ví dụ: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo kế toán ASA Việt Nam là DN hoạt động trên địa bàn Thành phố Hải Dương thuộc vùng II.

- Mức lương cơ bản Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo kế toán ASA Việt Nam trả cho nhân viên văn phòng đã tốt nghiệp cao đẳng không thấp hơn:  2.400.000 + (2.400.000  x  7%) = 2.568.000đ

 - Căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng, DN xác định, điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương của doanh nghiệp và mức lương ghi trong hợp đồng lao động của người lao động cho phù hợp với quy định của pháp luật lao động.

4. Khi xây dựng và áp dụng thang lương, bảng lương phải bảo đảm bình đẳng, không phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn đối với người lao động, đồng thời phải xây dựng tiêu chuẩn để xếp lương, điều kiện nâng bậc lương.

 5. Thang lương, bảng lương phải được định kỳ rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế về đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, mặt bằng tiền lương trên thị trường lao động và bảo đảm các quy định của pháp luật lao động.

 6. Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương phải báo cáo chủ sở hữu cho ý kiến trước khi thực hiện; đối với công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của Tổng công ty hạng đặc biệt đồng thời gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát.

Chúc các bạn thành công !

Hỗ trợ trực tuyến
0989.060.878
Ms.Huyền: 0989.700.136
Ms.Hạnh : 0989.060.878
Tìm chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập
Đang online
0
Tổng số truy cập
16218
Lớp học adv3