Cách viết hóa đơn hàng biếu tặng, tiêu dùng nội bộ theo mẫu và kê khai

1. Cách viết hóa đơn hàng xuất tiêu dùng nội bộ theo mẫu.

 - Trường hợp viết hóa đơn đối với hàng hoá dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ: thì doanh nghiệp cần phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng bình thường.

( Theo điểm 2.4 phụ lục 4 TT 64/2013/TT-BTC )

-  Giá ghi trên hoá đơn: “Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi; biếu, tặng, cho; tiêu dùng nội bộ (không bao gồm hàng hoá, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi; biếu, tặng, cho; tiêu dùng nội bộ”. ( Theo điều 7 thông tư 219/2013/TT-BTC)

  Công ty CP Tư vấn và Đào tạo ASA sẽ hướng dẫn các bạn cách lập hóa đơn trong trường hợp này cụ thể như sau:

 Ngày 12/1/2014 Công ty CP Tư vấn và Đào tạo ASA xuất 1 điều hòa SAMSUNG 9000BTU cho vào phòng quản lý. Hóa đơn đó được lập như sau:

 

                                Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                                        Ký hiệu: AA/13P

                                                        Liên 3: Lưu                               Số:  0018906   

                                                Ngày 12 tháng 04 năm 2014

 

Đơn vị bán hàng:……. Công ty CP Tư vấn và Đào tạo ASA……………

Mã số thuế:……………..…………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………

Điện thoại:..........................................Số tài khoản................................

Họ tên người mua hàng:……………………………………..………………

Tên đơn vị:…………….Công ty  A……………….

Mã số thuế:………………………………………..…….

Địa chỉ:…………………………………………………….………

Hình thức thanh toán:.......................................Số tài khoản…………………………..

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Điều hòa sumsung 9000BTU

Bộ

1

6.500.000

6.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền hàng:                                                                                                                                                                                                          6.500.000

Thuế suất GTGT: 10%   Tiền thuế GTGT                                                                                                                                                                                          650.000        

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                                                   7.150.000

Số tiền viết bằng chữ: Bẩy triệu một trăm năm mươi nghìn đồng./.

 

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Nguyễn Văn A

 

 

 

Người bán hàng

(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)

 

Nguyễn Văn B

2. Kê khai thuế GTGT:

-  Tại điểm 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định: “Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ đối với hóa đơn GTGT xuất tiêu dùng nội bộ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

-  Vậy là : doanh nghiệp được kê khai khấu trừ đầu vào đối với hàng xuất dùng nội bộ. Khi kê khai kế toán kê khai ở cả 2 bảng kê mua và và bán ra đối với hóa đơn xuất dùng nội bộ này.

 

Hỗ trợ trực tuyến
0989.060.878
Ms.Huyền: 0989.700.136
Ms.Hạnh : 0989.060.878
Tìm chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập
Đang online
20
Tổng số truy cập
116325
Lớp học adv3