Cách tính tiền phạt chậm nộp tiền thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài

Theo điều 34 Thông tư Số 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính: Hướng dẫn cách tính tiền phạt chậm nộp thuế GTGT, TNCN, TNDN, Môn bài theo cụ thể như sau:

 
1. Đối với khoản tiền thuế nợ từ ngày 01/7/2013 trở đi:

 
a. Nếu số ngày nộp chậm < 90 ngày:

Số tiền phạt = Số tiền thuế nộp chậm x 0,05% x số ngày nộp chậm


b. Nếu số ngày nộp châm từ 91 trở đi:

Số tiền phạt = Số tiền thuế nộp chậm x 0,07% x (Tổng số ngày nộp chậm – 90)VD:
Công ty CP Tư vấn và đào tạo ASA Tháng 7/2013 có phát sinh số thuế GTGT phải nộp là 100 triệu.
- Theo quy định hạn nộp chậm nhất là ngày 20/8/2013. Nhưng đến ngày 1/12/2013 mới đi nộp.

Cách tính tiền phạt chậm nộp thuế GTGT như sau:


- Từ ngày 20/8/2013 đến 20/11/2013:
Số ngày chậm nộp là 90 ngày.
-> Số tiền bị phạt = 100.000.000 x 0,05% x 90 ngày = 4,5 triệu đồng.

- Từ ngày 21/11/2013 đến 2/12/2013:
Số ngày chậm nộp là 11 ngày.
 - > Số tiền bị phạt  = 100.000.000 x 0,07% x 11 ngày = 0,77 triệu đồng.
 
Tổng cộng:

- Số tiền phạt chậm nộp = 4,5 triệu đồng. + 0,77 triệu đồng = 5,27 triệu đồng.
 
2. Đối với số tiền thuế nợ trước ngày 01/7/2013:

Số tiền bị phạt = Số tiền thuế nộp chậm x 0,05% x số ngày nộp chậm.

 
VD:
Năm 2013 Công ty CP Tư vấn và đào tạo ASA phải nộp tiền thuế TNDN năm 2012 là 100 triệu (trên tờ khai quyết toán thuế năm 2012)
- Theo quy định thời hạn chậm nhất là 01/4/2013 (do ngày 31/3/2013 là ngày nghỉ).
- Nhưng đến ngày 04/10/2013 Công ty mới đi nộp tiền thuế (tờ khai thì nộp rồi).
 
Cách tính tiền phạt chậm nộp thuế TNDN như sau:

 
a. Trước ngày 01/7/2013 tiền phạt chậm nộp được tính như sau:

- Từ ngày 02/4/2013 đến ngày 30/6/2013: Số ngày chậm nộp là 90 ngày:
= > Số tiền phạt = 100 triệu x 0,05% x 90 ngày = 4,5 triệu đồng.
 
b. Từ ngày 01/7/2013 trở đi tiền chậm nộp được tính như sau:

- Từ ngày 01/7/2013 đến ngày 04/10/2013: Số ngày chậm nộp là 96 ngày.

Trong đó:

- Từ ngày 01/7/2013 đến ngày 28/9/2013: Số ngày chậm nộp là 90 ngày:
= > Số tiền phạt = 100 triệu x 0,05% x 90 ngày = 4,5 triệu đồng;
 
- Từ ngày 29/9/2013 đến ngày 04/10/2013: Số ngày chậm nộp là 6 ngày:
= > Số tiền phạt = 100 triệu x 0,07% x 06 ngày = 0,42 triệu đồng.
 
Tổng cộng:

=> Số tiền phạt chậm nộp = 4,5 + 4,5 + 0,42 = 9,42 triệu đồng.
 
Chú ý:
Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật)
- DN phải tự xác định số tiền chậm nộp

 

Hỗ trợ trực tuyến
0989.060.878
Ms.Huyền: 0989.700.136
Ms.Hạnh : 0989.060.878
Tìm chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập
Đang online
20
Tổng số truy cập
116356
Lớp học adv3