Cách hạch toán hàng nhập khẩu

Mua hàng nhập khẩu hạch toán như thế nào? Rất nhiều bạn kế toán đang vướng mắc trong vấn đề này. Công ty CP Tư vấn và đào tạo ASA Việt Nam  xin hướng dẫn cách hạch toán hàng nhập khẩu, cách tính giá trị hàng nhập khẩu.

 
Khi mua Hàng hóa Nhập khẩu – Căn cứ vào Tờ khai Hải quan, các bạn hạch toán như sau:

 
a) Hạch toán giá trị hàng Nhập khẩu:


Nợ TK 156 – Giá trị Hàng hóa Nhập khẩu (tính theo tỷ giá ngày thanh toán)

              Có TK 331

- Trường hợp thanh toán nhiều lần:

+ Nếu lãi về tỷ giá Hạch toán
Nợ TK 156
               Có TK 515
+ Nếu lỗ về tỷ giá Hạch toán
Nợ TK 635
               Có TK 331
 
b) Hạch toán Thuế Nhập khẩu phải nộp của Hàng Nhập khẩu


Nợ TK 156

            Có TK 3333 – Thuế Nhập khẩu
 
c) Hạch toán Thuế TTĐB của Hàng Nhập khẩu (nếu có)


Nợ TK 156

             Có TK 3332 – Thuế Tiêu thụ đặc biệt
 
Khi Nộp tiền về các loại thuế mà Hàng hóa Nhập khẩu phải chịu (Thuế NK, TTĐB, GTGT hàng Nhập khẩu) các bạn hạch toán như sau:

 
Ghi giảm Thuế NK của hàng Nhập khẩu phải nộp:
Nợ TK 3333
                        Có TK 1121
Ghi giảm Thuế TTDB của hàng Nhập khẩu phải nộp
            Nợ TK 3332
                        Có TK 1121    
Thực hiện khấu trừ thuế GTGT hàng Nhập khẩu
            Nợ TK 1331
                        Có TK 33312 – Thuế GTGT Hàng Nhập khẩu
 
Để hiểu rõ hơn
Công ty CP Tư vấn và đào tạo ASA Việt Nam  xin lấy 1 ví dụ để các bạn hành dung rõ ràng hơn về quy trình hạch toán ghi mua hàng nhập khẩu:
 
Ví Dụ:

Công ty CP Tư vấn và đào tạo ASA Việt Nam  nhập khẩu 1 lô hàng máy điều hòa, cụ thể:
- 20 bộ Mã hàng LGMP12D = 250 USD/bộ x 20 bộ = 5.000 USD,
- 30 bộ Mã hàng LGMP9E = 200 USD/bộ x 30 bộ = 6.000 USD.
Tổng số tiền: = 5.000 + 6.000 = 11.000 USD.
Trước đó:
Ngày 1/5/2015 Công ty đã chuyển khoản thanh toán cho nhà cung cấp số tiền: = 11.000 x 20.000 = 220.000.00 (Tỷ giá ngày hôm đó là 20.000 VNĐ/USD).
 
Nhưng đến ngày
10/5/2014 hàng mới về tới cảng. Tỷ giá ngày hôm đó lại là 21.000 VNĐ/USD. Dựa vào tờ khai hải quan, invoice thì công ty phải đóng các loại thuế sau thì mới lấy được hàng:
- Giá trị hàng nhập khẩu = 11.000 x 21.000 = 231.000.000
- Thuế nhập khẩu : 30% (áp dụng cho điều hòa)= 231.000.000 X 30% = 69.300.000
- Thuế GTGT: 10%= ( 231.000.000 + 69.300.000) x 10% = 30.030.000
 
Chú ý:
Thuế Xuất nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu thì bên hải quan đã tính rồi, các bạn chỉ dựa vào tờ khai hải quan để hạch toán.

Sau khi đã lấy được hàng từ hải quan thì công ty còn trả thêm các khoản phí sau:

- Chi phí lưu kho tại Hải Phòng đã có thuế GTGT 10% là 1.870.000.
- Chi phí vận chuyển từ Hải Phòng về Hà Nội là 2.200.000 đã bao gồm GTGT 10%.

Cách hạch toán hàng nhập khẩu cụ thể như sau:


a. Tính giá trị hàng nhập khẩu:

 Giá nhập kho = Giá hàng mua + Thuế nhập khẩu + Thuế TTĐB(nếu có) + Chi phí mua hàng.
=  220.000.00 (Tính theo tỷ giá ngày thanh toán) + 69.300.000 (dựa vào tờ khai hải quan) + 1.700.000 + 2.000.000 (chi phí khác không có thuế GTGT)
= 293.000.000 vnđ
 
b. Cách hạch toán hàng nhập khẩu:

 
+ Hạch toán giá trị hàng nhập khẩu:
Nợ TK 156 – 220.000.00
                        Có TK 331 - 220.000.00
Khi thanh toán tiền:
Nợ TK 331 : 220.000.00
                      Có TK 112 : 220.000.00
 
c. Hạch toán chi phí thuế nhập khẩu phải nộp:


Nợ TK 156 :
69.300.000
                     Có TK 3333: 69.300.000
 
Chú ý:
Thuế GTGT 10% ở trên tờ khai hải quan không ghi vào giá trị của hàng hóa. Khi nộp tiền thuế GTGT của hàng nhập khẩu sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào).
Nợ TK 33312: 30.030.000
                     Có TK 111, 112 : 30.030.000
- Khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu (khi đi nộp)
Nợ TK 1331 : 30.030.000
                     Có TK 33312 : 30.030.000
 
d. Hạch toán các chi phí khác liên quan:

 
- Chi phí lưu kho tại Hải Phòng:
Nợ TK 156 : 1.700.000
Nợ TK 1331 : 170.000
                     Có TK 331 : 1.870.000
 
- Chi phí vận chuyển:
Nợ TK 156 : 2.000.000
Nợ TK 1331: 200.000
                     Có TK 331 : 2.200.000
 
Chúc các b
n thành công!

 

Hỗ trợ trực tuyến
0989.060.878
Ms.Huyền: 0989.700.136
Ms.Hạnh : 0989.060.878
Tìm chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập
Đang online
0
Tổng số truy cập
16218
Lớp học adv3