Cách hạch toán hàng hóa khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu

Hướng dẫn cách hạch toán định khoản hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu

- Khi doanh nghiệp sử dụng hàng hoá để làm khuyến mại, quảng cáo, làm mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ mà tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu sản phẩm, hàng hoá xuất khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu là chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá.

Khi xuất hàng làm hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, các bạn ghi nhận các bút toán sau:

 

Theo quyết định 15/2006

Theo quyết định 48/2006

a, Bút toán phản ánh doanh thu:

Nợ TK 641: Chi phí bán hàng

        Có TK 512:  Doanh thu bán hàng nội bộ (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá).

 

a, Bút toán phản ánh doanh thu:

Nợ TK 6421: Chi phí bán hàng

        Có TK 5118: Doanh thu bán hàng nội bộ (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá).

 

b, Bút toán phản ánh giá vốn:

Nợ TK 632: Trị giá xuất kho

        Có TK156:

 

b, Bút toán phản ánh giá vốn:

Nợ TK 632: Trị giá xuất kho

        Có TK156:

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
0989.060.878
Ms.Huyền: 0989.700.136
Ms.Hạnh : 0989.060.878
Tìm chúng tôi trên facebook
Thống kê truy cập
Đang online
0
Tổng số truy cập
16218
Lớp học adv3